Kostel Zvěstování Panny Marie a sv. Kateřiny

Rok založení není znám, avšak první zmínka o ropickém kostelu pochází z roku 1447. V době reformace byl kostel pod protestanskou správou, v roce 1654 náboženská komise odevzdala kostel katolíkům. Z této doby také pochází nejstarší památka ropického kostela – stříbrný kalich. V této době kostel patřil mezi ty větší a vybavenější, ale po čase začal zaostávat, proto byl postaven nový kostel Zvěstování Panny Marie a svaté Kateřiny. Původní kostel byl zbořen a na jeho památku zůstal před nynějším kostelem stát kamenný kříž, který pochází z roku 1813 a stojí na místě bývalého oltáře předchozího kostela.

Tento kostel obehnaný zdí, střeží mnoho hrobů. Nachází se zde sochy sv. Anny, sv. Jáchyma, sv. Petra, sv. Pavla a dvě hrobky. Bohoslužby se můžete v této jednolodní empírové stavbě s vestavěnou věží a boční kaplí zúčastnit i dnes.

Zdroj:
http://zajimavosti.beskydy.cz/content/beskydy-historicke-zajimavosti-cirkevni-stavby-sakralni-objekty-kostel-zvestovani-panny-marie-v-ropici.aspx
Kniha Ropice – Stanisław Zahradník
Sestavila: Nikola